Κουλούρα Σ.

Η Σοφία Κουλούρα ολοκλήρωσε τις σπουδές της στις Η.Π.Α. και απέκτησε πτυχίο και μεταπτυχιακό στη Κλινική Ψυχολογία, με ειδικότητα στις Αναπτυξιακές Διαταραχές, από το πανεπιστήμιο Long Island University CW. Post. Στις Η.Π.Α. εργάστηκε ως θεραπεύτρια συμπεριφοράς σε προγράμματα παροχής υπηρεσιών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με διαταραχές αυτιστικού φάσματος. Στην Ελλάδα συνέχισε επαγγελματικά στον τομέα της ειδικής αγωγής και πλέον εργάζεται ως επόπτρια, παρέχοντας υπηρεσίες σε παιδιά με διαταραχές αυτιστικού φάσματος καθώς και στις οικογένειες τους. Έχει παρακολουθήσει πλήθος από σεμινάρια σχετικά με την εφαρμογή προγραμμάτων με βάση την Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (EAΣ/ΑΒΑ) και  έχει εκπαιδευτεί στην αντιμετώπιση των προβληματικών συμπεριφορών με θετικές μορφές παρέμβασης από το ΙΑΒΑ (Institute for Applied Behavior Analysis), υπό την εποπτεία του Dr. Gary LaVigna. Στο Έναυσμα, η κλινική της δουλειά επικεντρώνεται στο συντονισμό των ομάδων κοινωνικών δεξιοτήτων παιδιών με ΔΑΦ, στην εκπαίδευση και εποπτεία των θεραπευτών, στην εποπτεία προγραμμάτων ένταξης στο σχολείο και στην κοινότητα, στην αξιολόγηση και το σχεδιασμό προγραμμάτων αντιμετώπισης προβληματικής συμπεριφοράς και στην εκπαίδευση γονέων και ειδικών στην εφαρμογή προγραμμάτων παρέμβασης για άτομα με ΔΑΦ.