Μαργέλλου Πολυξένη

Μετά την ολοκλήρωση των βασικών σπουδών στην Αθήνα, στον τομέα Ψυχολογίας, έκανε την μετεκπαίδευση της στο University of Illinois, στο Chicago, σε θέματα ειδικής εκπαίδευσης.

Οι βασικοί τομείς με τους οποίους ενασχολήθηκε ήταν οι μαθησιακές δυσκολίες, τα προβλήματα συμπεριφοράς και συναισθήματος, η Νοητική Υστέρηση και η Πρώιμη Παρέμβαση.

Παράλληλα, εργάστηκε και εκπαιδεύτηκε σε διάφορα σχολεία και φορείς ειδικής αγωγής στην  πόλη του Chicago, αλλά και του Πανεπιστήμιου όπου φοιτούσε.

Κατά την επιστροφή της στην Ελλάδα εργάστηκε ως ειδική παιδαγωγός σε διάφορους χώρους ειδικής αγωγής όπου ήταν υπεύθυνη για την αξιολόγηση και την κατάρτιση προγραμμάτων αποκατάστασης.

Τα σεμινάρια που παρακολούθησε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έχουν εμπλουτίσει τις γνώσεις της ώστε να αναπτύσσει το εξατομικευμένο πρόγραμμα κάθε ατόμου με εργαλεία κατάλληλα για την περεταίρω εξέλιξη των δυνατοτήτων του. Είναι επόπτρια και συντονίστρια των προγραμμάτων μαθησιακής αποκατάστασης.