Ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση

Η ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση αφορά παιδιά προσχολικής ηλικίας.Η παρέμβαση έχει στόχο:

  • την ανάπτυξη της επικοινωνίας του παιδιού
  • την συνεργασία
  • την διαχείριση συμπεριφοράς
  • την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη
  • την αποδοχή τον ορίων και κανόνων
  • την ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων (π.χχωροχρονικέςέννοιες,προγραφικέςδεξιότητες,κατανόηση και αναγνώριση εννοιών,ταξινόμησηκ.ο.κ)
  • την παραγωγή συμβολικού παιχνιδιού
  • την οργάνωση κι αυτονομία

 

Το πρόγραμμα είναι εξατομικευμένο και στηρίζεται στα ενδιαφέροντα του παιδιού και στην ηλικιακή του ομάδα.