Λογοθεραπεία

Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη η οποία ασχολείται με τις διαταραχές στην επικοινωνία,στον λόγο,στην ομιλία,στην μάθηση και στην κατάποση.

Πιθανές διαταραχές οι οποίες εμφανίζονται σε παιδιά και εφήβους είναι οι εξής:
 • Διαταραχές στην επικοινωνία
  Η δυσκολία που εμφανίζει το παιδί να επικοινωνήσει εξωλεκτικά (π.χ. να δείξει) και λεκτικά κάτι που θέλει ,ή κάτι που χρειάζεται.
 • Διαταραχή της έκφρασης του λόγου
  Επίσης μπορεί το παιδί να παρουσιάζει δυσκολίες στην κατανόηση εννοιών, φράσεων και λέξεων (σημασιολογία)με αποτέλεσμα να υπάρχει δυσκολία στην κατανόηση του λόγου. δυσκολία στην τήρηση γραμματικών και συντακτικών κανόνων. να έχει φτωχό λεξιλόγιο
 • Διαταραχή της άρθρωσης
  Η αδυναμία του παιδιού να αρθρώσει έναν ή παραπάνω ήχους στην ομιλία του σύμφωνα με την ηλικία του (π.χ. "τλένο" αντί για "τρένο", "φόρυβος" αντί για "θόρυβος"). Η δυσκολία στην παραγωγή άρθρωσης μπορεί να οφείλεται σε λάθος τοποθέτηση των αρθρωτών (π.χ. δοντιών, γλώσσας ή των χειλιών) ή σε δομική ανωμαλία (π.χ. κοντός χαλινός)
 • Φωνολογική Διαταραχή
  Η δυσκολία που παρουσιάζει το παιδί στο να χρησιμοποιήσει σωστά φθόγγους και συλλαβές με αποτέλεσμα να μην είναι κατανοητή η ομιλία του.
 • Διαταραχή ρυθμού της ομιλίας
  Οι δυσκολίες στην ροή του λόγου όπως ο τραυλισμός, η βραδυλαλία, η ταχυλαλία κ.α.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ : Η πρόληψη κι η αντιμετώπιση των δυσκολιών ενός παιδιού.

Στο BRAINY KIDS οι συνεδρίες λογοθεραπείας γίνονται από έμπειρους και καταρτισμένους λογοθεραπευτές. Τα προγράμματα και οι στόχοι κάθε παιδιού είναι εξατομικευμένα και διαμορφωμένα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε παιδιού.